Filter programma's
  • Begroot
  • Rekening
  • Verschil
 • az
 • 123
 • 041. Dienstverlening bouwen en wonen
  1. Burger en bestuur
  • Begroot € 2
  • Rekening € 1
  • Verschil € -1
  • Begroot € 782
  • Rekening € 783
  • Verschil € 1
 • 104. Regie op gemeentebrede strategische programma's
  1. Burger en bestuur
  • Begroot € 119
  • Rekening € 118
  • Verschil € -2
  • Begroot € 1.332
  • Rekening € 1.277
  • Verschil € -55
 • 226. Internationaal beleid
  1. Burger en bestuur
  • Begroot € 63
  • Rekening € 14
  • Verschil € -48
  • Begroot € 261
  • Rekening € 230
  • Verschil € -31
 • 304. Belastingen
  1. Burger en bestuur
  • Begroot € 67
  • Rekening € 0
  • Verschil € -67
  • Begroot € 2.104
  • Rekening € 2.012
  • Verschil € -92
 • 305. Burgerzaken
  1. Burger en bestuur
  • Begroot € 1.938
  • Rekening € 1.972
  • Verschil € 34
  • Begroot € 3.491
  • Rekening € 3.440
  • Verschil € -51
 • 310. Juridische Zaken
  1. Burger en bestuur
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 1.639
  • Rekening € 1.647
  • Verschil € 8
 • 331. Lijkbezorging
  1. Burger en bestuur
  • Begroot € 8
  • Rekening € 29
  • Verschil € 21
  • Begroot € 30
  • Rekening € 56
  • Verschil € 26
 • 350. Gemeenteraad
  1. Burger en bestuur
  • Begroot € 0
  • Rekening € 15
  • Verschil € 15
  • Begroot € 2.020
  • Rekening € 1.987
  • Verschil € -33
 • 355. Burgemeester en wethouders
  1. Burger en bestuur
  • Begroot € 12
  • Rekening € 8
  • Verschil € 5
  • Begroot € 4.607
  • Rekening € 4.902
  • Verschil € 296
 • 303. Openbare orde en veiligheid
  2. Veiligheid
  • Begroot € 248
  • Rekening € 279
  • Verschil € 31
  • Begroot € 1.894
  • Rekening € 1.898
  • Verschil € 4
 • 356. Stadstoezicht
  2. Veiligheid
  • Begroot € 12
  • Rekening € 15
  • Verschil € 3
  • Begroot € 1.122
  • Rekening € 1.084
  • Verschil € -38
 • 502. Regio en rampenbestrijding
  2. Veiligheid
  • Begroot € 566
  • Rekening € 631
  • Verschil € 65
  • Begroot € 7.230
  • Rekening € 7.232
  • Verschil € 2
 • 020. Straten, wegen en pleinen
  3. Leefomgeving
  • Begroot € 2.480
  • Rekening € 2.521
  • Verschil € 41
  • Begroot € 9.650
  • Rekening € 9.422
  • Verschil € -228
 • 021. Straatreiniging
  3. Leefomgeving
  • Begroot € 1.105
  • Rekening € 1.222
  • Verschil € 117
  • Begroot € 3.902
  • Rekening € 4.143
  • Verschil € 241
 • 022. Openbare verlichting
  3. Leefomgeving
  • Begroot € 55
  • Rekening € 52
  • Verschil € -3
  • Begroot € 1.234
  • Rekening € 1.090
  • Verschil € -143
 • 023. Parkeren
  3. Leefomgeving
  • Begroot € 7.306
  • Rekening € 5.650
  • Verschil € -1.656
  • Begroot € 6.511
  • Rekening € 4.855
  • Verschil € -1.656
 • 025. Haven en waterwegen
  3. Leefomgeving
  • Begroot € 285
  • Rekening € 271
  • Verschil € -14
  • Begroot € 395
  • Rekening € 357
  • Verschil € -39
 • 026. Uitvoering verkeer en vervoerbeleid
  3. Leefomgeving
  • Begroot € 490
  • Rekening € 336
  • Verschil € -154
  • Begroot € 1.915
  • Rekening € 2.006
  • Verschil € 91
 • 028. Openbaar groen
  3. Leefomgeving
  • Begroot € 913
  • Rekening € 1.114
  • Verschil € 201
  • Begroot € 7.202
  • Rekening € 7.536
  • Verschil € 334
 • 030. Openbare speelplekken
  3. Leefomgeving
  • Begroot € 0
  • Rekening € 3
  • Verschil € 3
  • Begroot € 921
  • Rekening € 930
  • Verschil € 9
 • 032. Riolering en waterhuishouding
  3. Leefomgeving
  • Begroot € 8.358
  • Rekening € 8.239
  • Verschil € -119
  • Begroot € 7.884
  • Rekening € 7.765
  • Verschil € -119
 • 033. Begraafplaatsen
  3. Leefomgeving
  • Begroot € 132
  • Rekening € 126
  • Verschil € -6
  • Begroot € 282
  • Rekening € 262
  • Verschil € -20
 • 034. Verkeerslogistiek
  3. Leefomgeving
  • Begroot € 32
  • Rekening € 128
  • Verschil € 96
  • Begroot € 1.178
  • Rekening € 1.116
  • Verschil € -62
 • 038. Civiele kunstwerken
  3. Leefomgeving
  • Begroot € 291
  • Rekening € 21
  • Verschil € -270
  • Begroot € 1.498
  • Rekening € 1.225
  • Verschil € -273
 • 241. Buitensport accommodaties
  3. Leefomgeving
  • Begroot € 521
  • Rekening € 434
  • Verschil € -86
  • Begroot € 2.469
  • Rekening € 2.390
  • Verschil € -79
  • Begroot € 14.774
  • Rekening € 13.668
  • Verschil € -1.105
  • Begroot € 13.543
  • Rekening € 12.437
  • Verschil € -1.105
  • Begroot € 1.768
  • Rekening € 961
  • Verschil € -807
  • Begroot € 2.314
  • Rekening € 1.284
  • Verschil € -1.030
  • Begroot € 196
  • Rekening € 84
  • Verschil € -112
  • Begroot € 353
  • Rekening € 309
  • Verschil € -44
 • 044. Duurzaamheid
  4. Milieu en duurzaamheid
  • Begroot € 220
  • Rekening € 276
  • Verschil € 56
  • Begroot € 383
  • Rekening € 436
  • Verschil € 53
  • Begroot € 984
  • Rekening € 998
  • Verschil € 14
  • Begroot € 3.452
  • Rekening € 3.394
  • Verschil € -58
 • 001. Ruimtelijke ontwikkeling
  5. Ruimtelijke ontwikkeling
  • Begroot € 657
  • Rekening € 477
  • Verschil € -180
  • Begroot € 2.138
  • Rekening € 2.091
  • Verschil € -48
 • 002. Bouw- en woningtoezicht
  5. Ruimtelijke ontwikkeling
  • Begroot € 2.365
  • Rekening € 2.286
  • Verschil € -79
  • Begroot € 4.052
  • Rekening € 4.140
  • Verschil € 88
 • 003. Volkshuisvesting
  5. Ruimtelijke ontwikkeling
  • Begroot € 628
  • Rekening € 659
  • Verschil € 31
  • Begroot € 1.286
  • Rekening € 1.374
  • Verschil € 88
 • 046. Verkeer- en vervoerbeleid
  5. Ruimtelijke ontwikkeling
  • Begroot € 1.103
  • Rekening € 150
  • Verschil € -953
  • Begroot € 1.327
  • Rekening € 369
  • Verschil € -959
  • Begroot € 2.607
  • Rekening € 7.428
  • Verschil € 4.821
  • Begroot € 2.606
  • Rekening € 7.512
  • Verschil € 4.906
  • Begroot € 35.700
  • Rekening € 39.136
  • Verschil € 3.436
  • Begroot € 35.700
  • Rekening € 39.136
  • Verschil € 3.436
 • 013. Onroerende zaken buiten exploitatie
  6. Herstructurering en vastgoedontwikkeling
  • Begroot € 6.593
  • Rekening € 8.263
  • Verschil € 1.670
  • Begroot € 6.538
  • Rekening € 8.208
  • Verschil € 1.670
  • Begroot € 38.172
  • Rekening € 37.809
  • Verschil € -363
  • Begroot € 43.940
  • Rekening € 43.584
  • Verschil € -356
  • Begroot € 976
  • Rekening € 939
  • Verschil € -37
  • Begroot € 26.507
  • Rekening € 26.417
  • Verschil € -90
 • 200. Algemeen maatschappelijk werk
  8. Meedoen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 1.049
  • Rekening € 1.049
  • Verschil € 0
 • 201. Maatschappelijke opvang en verslavingszorg
  8. Meedoen
  • Begroot € 711
  • Rekening € 717
  • Verschil € 7
  • Begroot € 5.281
  • Rekening € 5.164
  • Verschil € -118
 • 202. Volksgezondheid
  8. Meedoen
  • Begroot € 40
  • Rekening € 40
  • Verschil € 0
  • Begroot € 3.426
  • Rekening € 3.441
  • Verschil € 16
 • 203. WMO individuele verstrekkingen
  8. Meedoen
  • Begroot € 2.809
  • Rekening € 2.332
  • Verschil € -477
  • Begroot € 12.833
  • Rekening € 12.309
  • Verschil € -524
 • 204. WMO overig
  8. Meedoen
  • Begroot € 1.202
  • Rekening € 893
  • Verschil € -304
  • Begroot € 2.728
  • Rekening € 2.324
  • Verschil € -404
 • 205. WMO decentralisatie 2015
  8. Meedoen
  • Begroot € 4.048
  • Rekening € 1.547
  • Verschil € -2.501
  • Begroot € 34.821
  • Rekening € 32.322
  • Verschil € -2.499
 • 220. Inburgering en educatie
  8. Meedoen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 134
  • Rekening € 93
  • Verschil € -40
 • 221. Buurtwerk
  8. Meedoen
  • Begroot € 301
  • Rekening € 277
  • Verschil € -24
  • Begroot € 2.586
  • Rekening € 2.389
  • Verschil € -197
 • 222. Wijkaanpak
  8. Meedoen
  • Begroot € 171
  • Rekening € 187
  • Verschil € 16
  • Begroot € 1.526
  • Rekening € 1.517
  • Verschil € -9
 • 223. Ouderenbeleid
  8. Meedoen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 714
  • Rekening € 707
  • Verschil € -7
 • 224. Minderhedenbeleid
  8. Meedoen
  • Begroot € 120
  • Rekening € 55
  • Verschil € -65
  • Begroot € 674
  • Rekening € 516
  • Verschil € -158
 • 225. Vrijwilliger en mantelzorgbeleid
  8. Meedoen
  • Begroot € 36
  • Rekening € 28
  • Verschil € -8
  • Begroot € 1.045
  • Rekening € 1.034
  • Verschil € -10
 • 227. Wet inburgering uitvoering
  8. Meedoen
  • Begroot € 49
  • Rekening € 48
  • Verschil € -1
  • Begroot € 78
  • Rekening € 78
  • Verschil € 0
 • 240. Sportbeleid
  8. Meedoen
  • Begroot € 873
  • Rekening € 882
  • Verschil € 9
  • Begroot € 5.840
  • Rekening € 5.847
  • Verschil € 7
 • 242. Armoedebeleid participatie
  8. Meedoen
  • Begroot € 340
  • Rekening € 358
  • Verschil € 17
  • Begroot € 4.001
  • Rekening € 4.057
  • Verschil € 57
 • 406. Schuldhulpverlening
  8. Meedoen
  • Begroot € 776
  • Rekening € 822
  • Verschil € 46
  • Begroot € 2.943
  • Rekening € 3.115
  • Verschil € 173
 • 210. Openbaar primair onderwijs
  9. Jeugd en Onderwijs
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • 211. Huisvesting onderwijs
  9. Jeugd en Onderwijs
  • Begroot € 5.431
  • Rekening € 5.492
  • Verschil € 61
  • Begroot € 11.005
  • Rekening € 10.962
  • Verschil € -44
 • 212. Lokaal onderwijsbeleid
  9. Jeugd en Onderwijs
  • Begroot € 235
  • Rekening € 233
  • Verschil € -2
  • Begroot € 379
  • Rekening € 373
  • Verschil € -6
 • 213. Leerlingzaken
  9. Jeugd en Onderwijs
  • Begroot € 279
  • Rekening € 268
  • Verschil € -11
  • Begroot € 2.334
  • Rekening € 2.285
  • Verschil € -49
 • 216. Kind- en jeugdbeleid
  9. Jeugd en Onderwijs
  • Begroot € 9.237
  • Rekening € 7.694
  • Verschil € -1.543
  • Begroot € 13.850
  • Rekening € 12.060
  • Verschil € -1.790
 • 217. Jeugdzorg
  9. Jeugd en Onderwijs
  • Begroot € 300
  • Rekening € 207
  • Verschil € -93
  • Begroot € 23.498
  • Rekening € 23.406
  • Verschil € -93
 • 005. Monumenten en archeologie
  10. Economie, Kunst en Cultuur
  • Begroot € 1.226
  • Rekening € 351
  • Verschil € -875
  • Begroot € 2.086
  • Rekening € 1.379
  • Verschil € -707
  • Begroot € 383
  • Rekening € 348
  • Verschil € -36
  • Begroot € 404
  • Rekening € 376
  • Verschil € -28
 • 010. Sociaal economisch beleid
  10. Economie, Kunst en Cultuur
  • Begroot € 959
  • Rekening € 897
  • Verschil € -62
  • Begroot € 2.715
  • Rekening € 2.475
  • Verschil € -240
  • Begroot € 319
  • Rekening € 303
  • Verschil € -16
  • Begroot € 540
  • Rekening € 598
  • Verschil € 58
 • 230. Kunst en cultuur
  10. Economie, Kunst en Cultuur
  • Begroot € 929
  • Rekening € 817
  • Verschil € -112
  • Begroot € 7.562
  • Rekening € 7.385
  • Verschil € -177
 • 231. Stadsarchief en athenaeumbibliotheek (SAB)
  10. Economie, Kunst en Cultuur
  • Begroot € 713
  • Rekening € 729
  • Verschil € 17
  • Begroot € 3.233
  • Rekening € 3.155
  • Verschil € -78
 • 232. Deventer verhaal
  10. Economie, Kunst en Cultuur
  • Begroot € 1.106
  • Rekening € 1.040
  • Verschil € -66
  • Begroot € 2.169
  • Rekening € 2.088
  • Verschil € -82
 • 233. Openbare bibliotheek
  10. Economie, Kunst en Cultuur
  • Begroot € 2.576
  • Rekening € 1.020
  • Verschil € -1.555
  • Begroot € 5.549
  • Rekening € 3.787
  • Verschil € -1.762
 • 900. Reserves en voorzieningen
  11. Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 20.822
  • Rekening € 20.642
  • Verschil € -180
  • Begroot € 12.053
  • Rekening € 11.924
  • Verschil € -128
  • Begroot € 2.192
  • Rekening € 2.226
  • Verschil € 34
  • Begroot € 1.056
  • Rekening € 1.052
  • Verschil € -4
  • Begroot € 8.080
  • Rekening € 7.891
  • Verschil € -189
  • Begroot € 7.118
  • Rekening € 6.929
  • Verschil € -189
 • 903. Onroerende zaakbelasting
  11. Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 22.603
  • Rekening € 22.472
  • Verschil € -131
  • Begroot € 7
  • Rekening € 15
  • Verschil € 8
 • 904. Overige belastingen
  11. Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 469
  • Rekening € 488
  • Verschil € 20
  • Begroot € 9
  • Rekening € 14
  • Verschil € 5
 • 905. Algemene uitkering
  11. Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 174.779
  • Rekening € 174.881
  • Verschil € 102
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • 907. Onvoorziene lasten
  11. Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 49
  • Rekening € 0
  • Verschil € -49
 • 908. Algemene lasten en baten
  11. Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 223
  • Rekening € 210
  • Verschil € -13
  • Begroot € 2.119
  • Rekening € 1.882
  • Verschil € -237
 • 993. Calculatieverschil programma's
  11. Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 2.694
  • Rekening € 2.678
  • Verschil € -16
  • Begroot € 4.145
  • Rekening € 3.732
  • Verschil € -413
 • 994. Calculatieverschil bedrijfsvoering
  11. Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 8.816
  • Rekening € 6.181
  • Verschil € -2.635
  • Begroot € 10.344
  • Rekening € 7.130
  • Verschil € -3.214
 • 999. Saldo van lasten en baten
  11. Algemene dekkingsmiddelen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
  • Begroot € 0
  • Rekening € 2.649
  • Verschil € 2.649