Veiligheid

Ambitie

Deventer heeft levendige straten, positieve sociale controle, onderlinge veiligheidsnetwerken en een slimme inrichting van de openbare ruimte. Wij laten los waar dit kan en treden op daar waar nodig. Veiligheid dicht bij de bewoners.

Effecten

  • Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig
  • Deventer heeft een veilige woon-, werk- en verblijfsomgeving
  • Deventer heeft een bonafide ondernemersklimaat
  • Toename zelfredzaamheid.

Gerealiseerd in 2015

Veiligheid is al lang niet meer iets van de overheid alleen maar is een gedeelde verantwoordelijkheid geworden. In de samenwerking tussen partners en overheid is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd en gerealiseerd. De jarenlange daling van de criminaliteitscijfers is daarvan volgens ons het mooie resultaat. Het spreekt dan ook voor zich dat die samenwerking de sleutel is voor succes en dat we daar de komende jaren verder in zullen investeren.

De wereld en daarmee ook de verhoudingen op lokaal niveau veranderen snel. Dat vraagt om een gerichte en creatieve aanpak met een zwaarder accent dan voorheen op samenwerking tussen straf-, fiscaal- en bestuursrecht in de aanpak van de georganiseerde en ondermijndende criminaliteit, en op het benutten van het bestuurlijk instrumentarium.

Daarnaast vragen ook andere ontwikkelingen om een extra inzet op het gebied van veiligheid. Bijvoorbeeld de ontwikkelingen in het sociale domein zoals extramuralisering in de GGZ, een dreigende verscherping van de verhoudingen als gevolg van oorlogen in Midden Oosten en de komst van meer vluchtelingen.

Ten slotte zijn er mede als gevolg van veranderende media en het toenemend gebruik van sociale media vormen van maatschappelijke onrust ontstaan die om een gerichte aanpak van de gemeentelijke overheid vragen.