Resultaatbestemming

Omschrijving: de resultaatbestemming omvat alle stortingen in en puttingen uit de reserves, die ten laste respectievelijk ten gunste komen van de exploitaties. Ook is in dit programma de rente opgenomen, die wordt toegevoegd aan de reserves.

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Toevoegingen rente aan reserves

1.006

1.049

1.049

0

Stortingen in reserves

Lasten

36.974

50.370

52.629

2.259

Puttingen uit reserves

Baten

42.807

68.350

66.720

-1.630

Saldo

4.827

16.931

13.042

-3.890

Voor een specificatie van de stortingen in en puttingen uit diverse reserves wordt verwezen naar bijlage 6 Resultaatbestemming via reserves.