Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Begroot
€ 70.197
Rekening
€ 69.750
Verschil
€ -446
Begroot
€ 36.850
Rekening
€ 36.978
Verschil
€ 127

Omschrijving

Gemeente Deventer vindt dat iedere inwoner de mogelijkheid moet hebben om mee te doen in de samenleving. Het gaat om zelfredzaamheid, meedoen en zich maatschappelijk inzetten. Ook inwoners die beroep doen op een uitkering moeten kunnen meedoen. Voor wie dat kan, is de uitkeringsperiode primair een overbrugging naar economische zelfredzaamheid. We vinden dat inwoners in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van werk. In de periode dat dit nog niet is gelukt, passen we wederkerigheid toe: inwoners worden geacht niet alleen economisch (werk), maar ook maatschappelijk verantwoordelijkheid te nemen en te investeren in zichzelf. Deventer gaat uit van ieders zelfredzaamheid en eigen kracht.

De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van reguleren (handhaven), regisseren in netwerkverbanden of stimuleren/faciliteren (subsidies) tot loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben.

Toon prestaties bij doelstellingen

Doelstellingen

 • In 2015 worden 500 inwoners vanuit de Wwb-uitkering bemiddeld naar werk, waarvan 10 met behulp van het instrument loonkostensubsidie. Eén inwoner maakt gebruik van de voorziening beschut werk.
 • Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, een taak van Deventer Werktalent.
  Toelichting

  Aantal plaatsingen met loonkostensubsidie: 3.Beschut werk: 0.Plaatsingen regulier en parttime en studie: 734.

  • Begroot € 3.800.000
  • Rekening € 3.500.000
  • Verschil € -300.000
 • In 2015 worden 500 inwoners vanuit de Wwb-uitkering bemiddeld naar werk, waarvan 10 met behulp van het instrument loonkostensubsidie en 1 maakt gebruik van de voorziening beschut werk.
 • Deventer Werktalent zet in op het optimaal benutten van de arbeidscapaciteit, door WWB-ers te begeleiden naar zowel tijdelijke en parttime dienstverbanden als fulltime werk.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Deventer Werktalent bereidt alle WWB-ers voor op de reguliere arbeidsmarkt door de recente werkervaring/stages te koppelen aan de mogelijkheden in de stad. Dat verhoogt de arbeidsparticipatie, versterkt de arbeidsmarktpositie en verbetert de vraaggerichtheid van de arbeidsmarkt.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • In 2015 zijn alle Wwb-uitkeringgerechtigden tot 55 jaar naar vermogen maatschappelijk nuttig actief voor gemiddeld 20 uur per week.
 • Deventer Werktalent faciliteert de doorgeleiding van alle WWB-cliënten tot 55 jaar naar de beschikbare plekken in de stad.
  Toelichting

  Op 31 december 2015 waren 1894 van de 2270 WWB-ers (maatschappelijk nuttig) actief bezig door middel van parttime werkzaamheden (688), vrijwilligerswerk en/of participatie aan een activiteit.

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • DWT haalt in 2015 het maximale uit onze klanten richting werk en participatie.
 • In 2015 stijgt ons klantenbestand met 0.5 punt op de participatieladder.
  Toelichting

  In 2015 is het bestand gemiddeld met 0.2 punt gestegen. Met ingang van de Participatie Wet is de nieuwe instroom op een lager niveau dan de uitstroom. Hierdoor wordt de groei van het zittende bestand nauwelijks zichtbaar.

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • In 2015 bieden we onze klanten een zodanig alternatief (in de vorm van bijvoorbeeld werk of studie) dat daardoor 30% van de meldingen voor een WWB-uitkering niet tot aanvraag voor een WWB uitkering komt.
 • Alle klanten krijgen een zoekperiode van 4 weken opgelegd bij een melding voor een uitkering.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • In 2015 bieden we onze klanten een zodanig alternatief (in de vorm van bijvoorbeeld werk of studie) dat daardoor 30% van de meldingen voor een WWB-uitkering niet tot aanvraag voor een WWB uitkering komt.
 • Deventer Werktalent draagt zorg voor passende vacatures voor de nieuwe instroom en (zittend bestand).
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Alle leerbare jongeren tot 27 jaar worden naar een passende studie begeleid.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • In 2015 leidt 20% van de aanvragen WWB niet tot een toekenning.
 • Bij alle aanvragen met een fraudesignaal wordt een huisbezoek uitgevoerd.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • In 2015 leidt 20% van de aanvragen WWB niet tot een toekenning.
 • Door een goede poortwachtersfunctie krijgen alleen de inwoners van de gemeente Deventer die hier recht op hebben een WWB-uitkering.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • We realiseren in 2015 een inkomst van minimaal 1,75% van de rijksbijdrage I- deel door terugvordering en verhaal, boetes en maatregelen op het huidige klantenbestand.
 • Het nakomen van de arbeidsverplichting (2600 cliënten*) scherp monitoren. Bij verwijtbaar niet nakomen past de gemeente lik-op-stuk beleid toe.*5% is naar verwachting ontheven van de arbeidsverplichtingen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Het, via de GR Sallcon, bieden van een gesubsidieerd dienstverband aan 1000 personen met een indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening. 120* van die personen hebben in 2015 een gesubsidieerd dienstverband bij een werkgever of bedrijf (het zgn. Begeleid Werken). *) 120 is op basis van het huidige herstructureringsplan. Dit wordt voor 1-9 nog geactualiseerd. Mogelijk wordt het aantal 120 dan ook nog aangepast.
 • Deventer Werktalent is verantwoordelijk voor het verhogen van de loonwaarde om maximaal plaatsingsresultaat op de reguliere markt te realiseren.
  • Begroot € 19.800.000
  • Rekening € 20.300.000
  • Verschil € 500.000
 • In 2015 worden 35 startende en 60 gevestigde ondernemers begeleid.
 • Door de nauwe samenwerking met het ondernemershuis worden 35 startende en 60 gevestigde ondernemers ondersteund binnen de mogelijkheden van de BBZ.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • In 2015 voeren wij de wet uit op basis van de uitgangspunten van de excellente dienstverlening.
 • Klanttevredenheidsbeoordeling is 7.0.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Maximaal 2% van de klanten wordt geconfronteerd met de administratieve boete van €150,00.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Integriteitsfraude wordt te allen tijde middels lik-op-stuk beleid aangepakt.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0

Doelstellingen

 • In 2015 worden 500 inwoners vanuit de Wwb-uitkering bemiddeld naar werk, waarvan 10 met behulp van het instrument loonkostensubsidie. Eén inwoner maakt gebruik van de voorziening beschut werk.
 • In 2015 worden 500 inwoners vanuit de Wwb-uitkering bemiddeld naar werk, waarvan 10 met behulp van het instrument loonkostensubsidie en 1 maakt gebruik van de voorziening beschut werk.
 • In 2015 zijn alle Wwb-uitkeringgerechtigden tot 55 jaar naar vermogen maatschappelijk nuttig actief voor gemiddeld 20 uur per week.
 • DWT haalt in 2015 het maximale uit onze klanten richting werk en participatie.
 • In 2015 bieden we onze klanten een zodanig alternatief (in de vorm van bijvoorbeeld werk of studie) dat daardoor 30% van de meldingen voor een WWB-uitkering niet tot aanvraag voor een WWB uitkering komt.
 • In 2015 bieden we onze klanten een zodanig alternatief (in de vorm van bijvoorbeeld werk of studie) dat daardoor 30% van de meldingen voor een WWB-uitkering niet tot aanvraag voor een WWB uitkering komt.
 • In 2015 leidt 20% van de aanvragen WWB niet tot een toekenning.
 • In 2015 leidt 20% van de aanvragen WWB niet tot een toekenning.
 • We realiseren in 2015 een inkomst van minimaal 1,75% van de rijksbijdrage I- deel door terugvordering en verhaal, boetes en maatregelen op het huidige klantenbestand.
 • Het, via de GR Sallcon, bieden van een gesubsidieerd dienstverband aan 1000 personen met een indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening. 120* van die personen hebben in 2015 een gesubsidieerd dienstverband bij een werkgever of bedrijf (het zgn. Begeleid Werken). *) 120 is op basis van het huidige herstructureringsplan. Dit wordt voor 1-9 nog geactualiseerd. Mogelijk wordt het aantal 120 dan ook nog aangepast.
 • In 2015 worden 35 startende en 60 gevestigde ondernemers begeleid.
 • In 2015 voeren wij de wet uit op basis van de uitgangspunten van de excellente dienstverlening.

Prestaties

 • Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, een taak van Deventer Werktalent.
  Toelichting

  Aantal plaatsingen met loonkostensubsidie: 3.Beschut werk: 0.Plaatsingen regulier en parttime en studie: 734.

  • Begroot € 3.800.000
  • Rekening € 3.500.000
  • Verschil € -300.000
 • Deventer Werktalent zet in op het optimaal benutten van de arbeidscapaciteit, door WWB-ers te begeleiden naar zowel tijdelijke en parttime dienstverbanden als fulltime werk.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Deventer Werktalent bereidt alle WWB-ers voor op de reguliere arbeidsmarkt door de recente werkervaring/stages te koppelen aan de mogelijkheden in de stad. Dat verhoogt de arbeidsparticipatie, versterkt de arbeidsmarktpositie en verbetert de vraaggerichtheid van de arbeidsmarkt.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Deventer Werktalent faciliteert de doorgeleiding van alle WWB-cliënten tot 55 jaar naar de beschikbare plekken in de stad.
  Toelichting

  Op 31 december 2015 waren 1894 van de 2270 WWB-ers (maatschappelijk nuttig) actief bezig door middel van parttime werkzaamheden (688), vrijwilligerswerk en/of participatie aan een activiteit.

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • In 2015 stijgt ons klantenbestand met 0.5 punt op de participatieladder.
  Toelichting

  In 2015 is het bestand gemiddeld met 0.2 punt gestegen. Met ingang van de Participatie Wet is de nieuwe instroom op een lager niveau dan de uitstroom. Hierdoor wordt de groei van het zittende bestand nauwelijks zichtbaar.

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Alle klanten krijgen een zoekperiode van 4 weken opgelegd bij een melding voor een uitkering.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Deventer Werktalent draagt zorg voor passende vacatures voor de nieuwe instroom en (zittend bestand).
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Alle leerbare jongeren tot 27 jaar worden naar een passende studie begeleid.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Bij alle aanvragen met een fraudesignaal wordt een huisbezoek uitgevoerd.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Door een goede poortwachtersfunctie krijgen alleen de inwoners van de gemeente Deventer die hier recht op hebben een WWB-uitkering.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Het nakomen van de arbeidsverplichting (2600 cliënten*) scherp monitoren. Bij verwijtbaar niet nakomen past de gemeente lik-op-stuk beleid toe.*5% is naar verwachting ontheven van de arbeidsverplichtingen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Deventer Werktalent is verantwoordelijk voor het verhogen van de loonwaarde om maximaal plaatsingsresultaat op de reguliere markt te realiseren.
  • Begroot € 19.800.000
  • Rekening € 20.300.000
  • Verschil € 500.000
 • Door de nauwe samenwerking met het ondernemershuis worden 35 startende en 60 gevestigde ondernemers ondersteund binnen de mogelijkheden van de BBZ.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Klanttevredenheidsbeoordeling is 7.0.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Maximaal 2% van de klanten wordt geconfronteerd met de administratieve boete van €150,00.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Integriteitsfraude wordt te allen tijde middels lik-op-stuk beleid aangepakt.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0

Exploitatie

bedragen x €1.000

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Budgetoverheveling

Verschil na overheveling

Lasten

69.366

70.197

69.750

-446

283

-163

Baten

62.235

36.850

36.978

127

283

410

Saldo

-7.131

-33.346

-32.773

574

573

Lasten

Inkomen (product 401) - Voordeel

Lagere lasten Participatiebudget (Wwb) €168.000. Bij najaarsrapportage is uitgegaan van 2.800 cliënten per 31-12-2015. In werkelijkheid is het aantal 2.790.Aan startende ondernemers en gevestigde ondernemers in het kader van Bijstandsbesluit Zelfstandigen is €216.000 minder uitkering verstrekt dan begroot. Aan onderzoekkosten Bbz is €38.000 meer verstrekt.

Re-integratie (product 405) - Nadeel

Hogere besteding ad €307.500 in verband met bonus WSW 2013 (zie ook baten, per saldo geen resultaat).Lagere besteding Centre of Excellence ad €92.182 (zie ook baten, per saldo geen resultaat).

Baten

Inkomen (product 401) - Voordeel

De totale uitgaven Participatiewet (Wwb) zijn meer dan 5% hoger dan de rijksbijdrage. Hierdoor kan er aanspraak gemaakt worden op de Vangnetregeling. Bij najaarsrapportage is voorzichtigheidshalve de bijdrage voor tweederde deel verwerkt. Uit nadere informatie blijkt dat er voor 100% aanspraak gemaakt kan worden op de Vangnetregeling. Uiteindelijk valt de Vangnetregeling €193.915 hoger uit (totale aanvraag vangnet is €1,0 mln).De inkomsten terugvordering en verhaal Buig zijn €20.000 lager dan begroot en de inkomsten Bbz zijn €25.000 lager.

Re-integratie (product 405) - Voordeel

Eenmalige vrijval premie No Risk-polis in verband met beëindiging per 01-10-2015 €63.500.Hogere rijksbijdrage €307.500 bonus WSW 2013 (zie ook lasten, per saldo geen resultaat).Lagere bijdrage Centre of Excellence ad €92.182 (zie ook lasten, per saldo geen resultaat).

Budgetoverhevelingen

bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Doorontwikkeling Technicampus (product 405)

283

283

Saldo

283

283

Per brief d.d. 14 november 2015 heeft de provincie Overijssel laten weten akkoord te gaan met de verlenging van de projectperiode wat betreft de doorontwikkeling van Technicampus tot 1 juli 2016. Inherent aan de langere periode is de overheveling, omdat in 2016 de feitelijke investeringen zullen plaatsvinden.

Verbonden Partijen

Sallcon