Overzicht van baten en lasten over begrotingsjaar 2015

Overzicht van baten en lasten over begrotingsjaar 2015

Begroting voor wijziging 2015

Begroting na wijziging 2015

Jaarrekening 2015

Begrotingsafwijking

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma

1

Burger en bestuur

15.538

1.739

-13.799

16.154

2.025

-14.129

16.222

2.075

-14.147

68

50

-18

2

Openbare orde en veiligheid

9.842

240

-9.602

10.239

806

-9.433

10.208

905

-9.303

-31

99

130

3

Leefomgeving

38.088

17.251

-20.837

40.572

20.357

-20.215

40.375

18.163

-22.212

-197

-2.194

-1.997

4

Milieu en duurzaamheid

18.158

12.725

-5.433

20.045

14.022

-6.023

17.861

14.478

-3.383

-2.184

456

2.640

5

Ruimtelijke ontwikkeling

6.867

3.446

-3.421

8.803

4.343

-4.460

7.973

3.164

-4.809

-830

-1.179

-349

6

Herstructurering en vastgoed

20.278

19.136

-1.142

35.071

33.258

-1.813

39.869

35.075

-4.794

4.789

1.817

-2.981

7

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

69.366

62.235

-7.131

70.197

36.850

-33.347

69.750

36.978

-32.772

-447

128

575

8

Meedoen

68.261

6.751

-61.510

78.504

5.976

-72.528

72.095

5.701

-66.394

-6.409

-275

6.134

9

Jeugd en onderwijs

45.304

3.590

-41.714

45.374

5.618

-39.756

43.344

4.590

38.754

-2.030

-1.028

1.002

10

Economie, kunst en cultuur

18.790

9.081

-9.709

20.811

5.581

-15.230

20.218

3.376

-16.842

-593

-2.205

-1.612

Sub-totaal Programma's

310.492

136.194

-174.298

345.770

128.836

-216.934

337.915

124.505

-213.410

-7.855

-4.331

3.524

Omschrijving algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

0

22.924

22.924

0

23.071

23.071

0

22.960

22.960

0

-111

-111

Kwijtscheldingen OZB

0

0

0

7

0

-7

15

0

-15

8

0

-8

Kwijtscheldingen niet OZB

9

0

-9

9

0

-9

14

0

-14

5

0

-5

Algemene uitkeringen

0

172.552

172.552

0

174.779

174.779

0

174.881

174.881

0

102

102

Dividend

0

1.045

1.045

0

926

926

0

970

970

0

44

44

Agio Uitkering

0

0

0

0

847

847

0

847

847

0

0

0

Saldo financieringsfunctie

4

348

344

4

295

291

0

287

287

-4

-8

-4

Stelposten

26.985

0

-26.985

235

0

-235

0

0

0

-235

0

235

Overige algemene dekkingsmiddelen

-85

8.188

8.273

-8

8.367

8.375

-11

8.177

8.188

-3

-190

-187

Calculatieverschillen

10.375

2.091

-8.284

10.108

2.122

-7.986

6.072

674

-5.398

-4.036

-1.448

2.588

Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen

37.288

207.148

169.860

10.355

210.407

200.052

6.090

208.796

202.706

-4.265

-1.611

2.654

Onvoorzien

Bedragen onvoorzien

211

0

-211

49

0

-49

0

0

0

-49

0

49

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten

347.991

343.342

-4.649

356.174

339.243

-16.931

344.005

333.301

-10.704

-12.170

-5.942

6.228

Mutaties reserves

1

Burger en bestuur

112

0

-112

112

185

73

112

82

-30

0

-103

-103

2

Openbare orde en veiligheid

6

20

14

6

20

14

6

20

14

0

0

0

3

Leefomgeving

2.382

624

-1.758

4.468

1.610

-2.858

2.722

1.954

-768

-1.746

344

2.090

4

Milieu en duurzaamheid

0

3.340

3.340

0

3.921

3.921

0

1.510

1.510

0

-2.411

-2.411

5

Ruimtelijke ontwikkeling

0

0

0

0

409

409

0

409

409

0

0

0

6

Herstructurering en vastgoed

3.769

4.950

1.181

9.772

11.641

1.869

14.987

19.752

4.765

5.215

8.111

2.896

7

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

0

1.217

1.217

250

2.298

2.048

250

1.771

1.521

0

-527

-527

8

Meedoen

99

754

655

1.173

5.501

4.328

3.868

2.486

-1.382

2.695

-3.015

-5.710

9

Jeugd en onderwijs

5.694

9.479

3.785

5.694

9.863

4.169

5.741

9.303

3.562

47

-560

-607

10

Economie, kunst en cultuur

6.638

1.001

-5.637

3.446

2.629

-817

1.025

2.130

1.105

-2.421

-499

1.922

11

Algemene dekkingsmiddelen

19.279

21.423

2.144

26.496

30.271

3.775

24.968

27.302

2.334

-1.528

-2.969

-1.441

Sub-totaal Mutaties reserves

37.979

42.808

4.829

51.417

68.348

16.931

53.679

66.719

13.040

2.262

-1.629

-3.891

Afrondingsverschillen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gerealiseerd resultaat

385.970

386.150

180

407.591

407.591

0

397.684

400.020

2.336

-9.908

-7.571

2.337