Ondertekening en vaststelling

Ondertekening en vaststelling

Aldus deze rekening opgemaakt, ingevolge de artikelen 197 en 200 van de Gemeentewet en vastgesteld in het college van burgemeester en wethouders.

Deventer, 1 juli 2016

De algemeen directeur

De wethouder Financiën

Drs. A.L.C.S. Lantain

E.G. Grijsen