Economie kunst en cultuur

Begroot
€ 20.811
Rekening
€ 20.218
Verschil
€ -593
Begroot
€ 5.581
Rekening
€ 3.376
Verschil
€ -2.205

Omschrijving

De Deventer Economische Visie 2020 en uitvoeringsstrategie (DEVisie 2020), is het kader voor de gemeentelijke inzet binnen het programma Economie, Kunst en Cultuur. De focus is gericht op het realiseren van de drie kansrijke economische profielen, de economische dragers van onze toekomst: de Boeiende Be-leefstad, De Duurzame Maakstad en de Open Informatiestad.

Gerichte acties versterken het imago van Deventer, zorgen voor een beroepsbevolking die aansluit op de vraag vanuit het bedrijfsleven en de cultuursector, versterken het innovatief vermogen en het cultureel en creatief ondernemerschap, verduurzamen Deventer en realiseren een omgeving waarin bedrijven, organisaties en instellingen en burgers optimaal kunnen gedijen.

Het bedrijfsleven, de cultuursector en individuele burgers weten zich verbonden, gekend en gehoord. De gemeente verricht haar wettelijke taken efficiënt (reguleren, handhaven), maar ook empathisch. Bedrijven, instellingen en burgers organiseren zichzelf en regelen met elkaar goede hulpstructuren voor zelfbeheer en onderlinge advisering, waar nodig geregisseerd, gestimuleerd of gefaciliteerd door de gemeente.

Toon prestaties bij doelstellingen

Doelstellingen

 • Algemeen
 • Toelichting

  Monitor DEVisie2020 komt in juni.

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • De ontwikkeling van aantal arbeidsplaatsen in Deventer is gelijk aan de landelijke ontwikkeling (bedrijven- en instellingen register Overijssel).
 • Strategische uItvoeringsagenda DEVisie 2020 jaargang 2015 uitgevoerd door het stimuleren en faciliteren van burgers, bedrijven, organisaties en instellingen om maatregelen te treffen die bijdragen aan het realiseren van de ambities en doelstellingen DEVisie 2020: Boeiende Be-leefstad, Open Informatiestad en Duurzame Maakstad.
  Toelichting

  2014: 43.2712015: 43.770 (+1,2%)

  • Begroot € 5.225.000
  • Rekening € 5.200.000
  • Verschil € -25.000
 • Het aantal bedrijven blijft in 2015 gehandhaafd op circa 5.900.
 • Uitgevoerd is:Publiek-publiek en publiek-privaat samen “werken, investeren en organiseren” en “makelen en schakelen” in locale, regionale, provinciale, landelijke en Europese innovatienetwerken en strategische partnerschappen uitgevoerd.
  Toelichting

  2014: 6.1802015: 6.326

  • Begroot € 15.000
  • Rekening € 15.000
  • Verschil € 0
 • De waardering door het bedrijfsleven van de gemeentelijke dienstverlening stijgt van 6.4 in 2010 naar 6,7 in 2015.
 • Structuurversterking relatiebeheer en accountmanagement bedrijven gerealiseerd.
  Toelichting

  Wordt in voorjaar 2016 gemeten.

  • Begroot € 100.000
  • Rekening € 100.000
  • Verschil € 0
 • Rapportage en monitoring.
 • Voortgangsrapportage en monitor strategische uitvoeringsagenda Devisie 2020 inclusief analyse economische. kerngegevens uitgevoerd.
  Toelichting

  Monitor in april 2016 opgeleverd.

  • Begroot € 25.000
  • Rekening € 25.000
  • Verschil € 0
 • Boeiende Beleefstad
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Het aantal toeristische bezoeken blijft in 2015 gehandhaafd op ten minste 1,75 miljoen en het aantal toeristische overnachtingen stijgt van 101.000 in 2013 naar tenminste 120.000 in 2015.
 • In het kader van Deventer 2.18 is in voorbereiding:de structuurversterking en functie Gemeentebrede Programmering, Stadsmarketing en Serviceverlening van het “totale product” Deventer is enhet samen ‘werken, organiseren en investeren’ en ‘makelen en schakelen’ met en tussen instellingen, organisaties en bedrijven.
  Toelichting

  Aantal bezoeken 2015: 1.4 miljoen.Langdurige uitval van kwartiermaker leidt tot doorstart en latere oplevering (tweede kwartaal 2016).

  • Begroot € 100.000
  • Rekening € 100.000
  • Verschil € 0
 • Het bestedingsniveau per toeristisch bezoek per dag stijgt van €39 in 2013 naar €40 in 2015.
 • Er zijn samenwerkingsafspraken met bedrijven, organisaties en instellingen (pps) over gezamenlijke inspanningen ter verbetering van het functioneren van horeca en detailhandel.
  • Begroot € 75.000
  • Rekening € 75.000
  • Verschil € 0
 • Het aantal bezoekers aan culturele instellingen blijft tenminste gelijk aan 2014.
 • De Stichting Deventer Verhaal is gestart en operationeel, exploiteert de fysieke en digitale programmering van het cultureel erfgoed van Deventer, beheert de roerende erfgoedcollecties en begint bij De Waag.
  • Begroot € 1.100.000
  • Rekening € 1.100.000
  • Verschil € 0
 • De Stichting Deventer Verhaal exploiteert in 2015 de tijdelijke permanente presentatie van de historische speelgoedcollectie in zelfstandige vorm in het Speelgoedmuseum.
  • Begroot € 350.000
  • Rekening € 350.000
  • Verschil € 0
 • Behouden breed aanbod van culturele voorzieningen van locale en (boven-) regionale betekenis.
 • De begrotingen en prestaties van de gesubsidieerde culturele instellingen zijn opnieuw beoordeeld op doelmatigheid. De bedrijfsplannen zijn getoetst aan de criteria voor een gezonde bedrijfsvoering.De heroverweging van bestaande inzet en het sturen op functies in plaats van instellingen is vertaald in nieuwe afspraken met de culturele instellingen over de prestaties.De bijdrage van de culturele instellingen aan Deventer 2.18 is concreet en operationeel.
  • Begroot € 800.000
  • Rekening € 800.000
  • Verschil € 0
 • Positie van Deventer op de ranglijst Cultureel Aanbod (Atlas voor gemeenten) gaat van 30 in 2014 naar 27 in 2015
 • Het Definitief Ontwerp voor de nieuwbouw openbare bibliotheek is vastgesteld.De bouw van Filmtheater de Viking is gestart.
  Toelichting

  2015: plaats 35 op ranglijst.De 2e tranche zal begin 2016 worden overgemaakt aan de NV MVD.

  • Begroot € 1.429.000
  • Rekening € 0
  • Verschil € -1.429.000
 • Duurzame Maakstad
 • Er is publiek-privaat samengewerkt aan maatregelen voor innovatie en verduurzaming in maak- en productieprocessen (Cleantech).
  • Begroot € 10.000
  • Rekening € 10.000
  • Verschil € 0
 • De aansluiting techniekonderwijs – arbeidsmarkt is verbeterd.
 • Er is publiek-privaat samengewerkt aan de doorontwikkeling Technicampus.
  • Begroot € 10.000
  • Rekening € 10.000
  • Verschil € 0
 • Het aantal arbeidsplaatsen in de maakindustrie is gestegen met 1% naar 7.250.
 • Er is publiek-privaat samengewerkt aan maatregelen om de bedrijventerreinen in te richten als duurzaam werklandschap.
  • Begroot € 25.000
  • Rekening € 25.000
  • Verschil € 0
 • Open Informatiestad
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • De positie van Deventer als stad van kennis- en informatie-intensieve dienstverlening en als stad van het nieuwe werken is versterkt.
 • Er is publiek – privaat samenwerkt aan afspraken voor de realisatie van tenminste een kenniscluster (bijv. op de terreinen van informatiebeheer, e-depot, toegepaste ICT, Agrobusinesss).
  • Begroot € 50.000
  • Rekening € 50.000
  • Verschil € 0
 • Het aantal arbeidsplaatsen open informatiestad is met 2% gestegen naar 9.690.
 • Bedrijven, organisaties en instellingen zijn gefaciliteerd om in aansluiting op Deventer 2.18 te komen tot maatregelen voor vernieuwing en uitbreiding van het aanbod, waaronder het nieuwe winkelen, het nieuwe bezoeken, het nieuwe werken en het nieuwe leren.
  Toelichting

  Wordt in voorjaar 2016 gemeten.

  • Begroot € 10.000
  • Rekening € 10.000
  • Verschil € 0
 • Deventer is in de ranking innovatiepotentieel (bureau Louter) met één plaats gestegen.
 • Deventer heeft een bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de Digitale Steden Agenda en de vernieuwing van het Convenant “Smarter Cities”.Deventer is actief geweest op tenminste drie van de acht thema’s uit de Digitale Steden Agenda; waaronder Lerende Stad, Bedrijvige Stad en Groene stad.
  Toelichting

  Nog geen meting.

  • Begroot € 50.000
  • Rekening € 50.000
  • Verschil € 0

Doelstellingen

 • Algemeen
 • De ontwikkeling van aantal arbeidsplaatsen in Deventer is gelijk aan de landelijke ontwikkeling (bedrijven- en instellingen register Overijssel).
 • Het aantal bedrijven blijft in 2015 gehandhaafd op circa 5.900.
 • De waardering door het bedrijfsleven van de gemeentelijke dienstverlening stijgt van 6.4 in 2010 naar 6,7 in 2015.
 • Rapportage en monitoring.
 • Boeiende Beleefstad
 • Het aantal toeristische bezoeken blijft in 2015 gehandhaafd op ten minste 1,75 miljoen en het aantal toeristische overnachtingen stijgt van 101.000 in 2013 naar tenminste 120.000 in 2015.
 • Het bestedingsniveau per toeristisch bezoek per dag stijgt van €39 in 2013 naar €40 in 2015.
 • Het aantal bezoekers aan culturele instellingen blijft tenminste gelijk aan 2014.
 • Behouden breed aanbod van culturele voorzieningen van locale en (boven-) regionale betekenis.
 • Positie van Deventer op de ranglijst Cultureel Aanbod (Atlas voor gemeenten) gaat van 30 in 2014 naar 27 in 2015
 • Duurzame Maakstad
 • De aansluiting techniekonderwijs – arbeidsmarkt is verbeterd.
 • Het aantal arbeidsplaatsen in de maakindustrie is gestegen met 1% naar 7.250.
 • Open Informatiestad
 • De positie van Deventer als stad van kennis- en informatie-intensieve dienstverlening en als stad van het nieuwe werken is versterkt.
 • Het aantal arbeidsplaatsen open informatiestad is met 2% gestegen naar 9.690.
 • Deventer is in de ranking innovatiepotentieel (bureau Louter) met één plaats gestegen.

Prestaties

 • Toelichting

  Monitor DEVisie2020 komt in juni.

  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Strategische uItvoeringsagenda DEVisie 2020 jaargang 2015 uitgevoerd door het stimuleren en faciliteren van burgers, bedrijven, organisaties en instellingen om maatregelen te treffen die bijdragen aan het realiseren van de ambities en doelstellingen DEVisie 2020: Boeiende Be-leefstad, Open Informatiestad en Duurzame Maakstad.
  Toelichting

  2014: 43.2712015: 43.770 (+1,2%)

  • Begroot € 5.225.000
  • Rekening € 5.200.000
  • Verschil € -25.000
 • Uitgevoerd is:Publiek-publiek en publiek-privaat samen “werken, investeren en organiseren” en “makelen en schakelen” in locale, regionale, provinciale, landelijke en Europese innovatienetwerken en strategische partnerschappen uitgevoerd.
  Toelichting

  2014: 6.1802015: 6.326

  • Begroot € 15.000
  • Rekening € 15.000
  • Verschil € 0
 • Structuurversterking relatiebeheer en accountmanagement bedrijven gerealiseerd.
  Toelichting

  Wordt in voorjaar 2016 gemeten.

  • Begroot € 100.000
  • Rekening € 100.000
  • Verschil € 0
 • Voortgangsrapportage en monitor strategische uitvoeringsagenda Devisie 2020 inclusief analyse economische. kerngegevens uitgevoerd.
  Toelichting

  Monitor in april 2016 opgeleverd.

  • Begroot € 25.000
  • Rekening € 25.000
  • Verschil € 0
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • In het kader van Deventer 2.18 is in voorbereiding:de structuurversterking en functie Gemeentebrede Programmering, Stadsmarketing en Serviceverlening van het “totale product” Deventer is enhet samen ‘werken, organiseren en investeren’ en ‘makelen en schakelen’ met en tussen instellingen, organisaties en bedrijven.
  Toelichting

  Aantal bezoeken 2015: 1.4 miljoen.Langdurige uitval van kwartiermaker leidt tot doorstart en latere oplevering (tweede kwartaal 2016).

  • Begroot € 100.000
  • Rekening € 100.000
  • Verschil € 0
 • Er zijn samenwerkingsafspraken met bedrijven, organisaties en instellingen (pps) over gezamenlijke inspanningen ter verbetering van het functioneren van horeca en detailhandel.
  • Begroot € 75.000
  • Rekening € 75.000
  • Verschil € 0
 • De Stichting Deventer Verhaal is gestart en operationeel, exploiteert de fysieke en digitale programmering van het cultureel erfgoed van Deventer, beheert de roerende erfgoedcollecties en begint bij De Waag.
  • Begroot € 1.100.000
  • Rekening € 1.100.000
  • Verschil € 0
 • De Stichting Deventer Verhaal exploiteert in 2015 de tijdelijke permanente presentatie van de historische speelgoedcollectie in zelfstandige vorm in het Speelgoedmuseum.
  • Begroot € 350.000
  • Rekening € 350.000
  • Verschil € 0
 • De begrotingen en prestaties van de gesubsidieerde culturele instellingen zijn opnieuw beoordeeld op doelmatigheid. De bedrijfsplannen zijn getoetst aan de criteria voor een gezonde bedrijfsvoering.De heroverweging van bestaande inzet en het sturen op functies in plaats van instellingen is vertaald in nieuwe afspraken met de culturele instellingen over de prestaties.De bijdrage van de culturele instellingen aan Deventer 2.18 is concreet en operationeel.
  • Begroot € 800.000
  • Rekening € 800.000
  • Verschil € 0
 • Het Definitief Ontwerp voor de nieuwbouw openbare bibliotheek is vastgesteld.De bouw van Filmtheater de Viking is gestart.
  Toelichting

  2015: plaats 35 op ranglijst.De 2e tranche zal begin 2016 worden overgemaakt aan de NV MVD.

  • Begroot € 1.429.000
  • Rekening € 0
  • Verschil € -1.429.000
 • Er is publiek-privaat samengewerkt aan maatregelen voor innovatie en verduurzaming in maak- en productieprocessen (Cleantech).
  • Begroot € 10.000
  • Rekening € 10.000
  • Verschil € 0
 • Er is publiek-privaat samengewerkt aan de doorontwikkeling Technicampus.
  • Begroot € 10.000
  • Rekening € 10.000
  • Verschil € 0
 • Er is publiek-privaat samengewerkt aan maatregelen om de bedrijventerreinen in te richten als duurzaam werklandschap.
  • Begroot € 25.000
  • Rekening € 25.000
  • Verschil € 0
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Er is publiek – privaat samenwerkt aan afspraken voor de realisatie van tenminste een kenniscluster (bijv. op de terreinen van informatiebeheer, e-depot, toegepaste ICT, Agrobusinesss).
  • Begroot € 50.000
  • Rekening € 50.000
  • Verschil € 0
 • Bedrijven, organisaties en instellingen zijn gefaciliteerd om in aansluiting op Deventer 2.18 te komen tot maatregelen voor vernieuwing en uitbreiding van het aanbod, waaronder het nieuwe winkelen, het nieuwe bezoeken, het nieuwe werken en het nieuwe leren.
  Toelichting

  Wordt in voorjaar 2016 gemeten.

  • Begroot € 10.000
  • Rekening € 10.000
  • Verschil € 0
 • Deventer heeft een bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de Digitale Steden Agenda en de vernieuwing van het Convenant “Smarter Cities”.Deventer is actief geweest op tenminste drie van de acht thema’s uit de Digitale Steden Agenda; waaronder Lerende Stad, Bedrijvige Stad en Groene stad.
  Toelichting

  Nog geen meting.

  • Begroot € 50.000
  • Rekening € 50.000
  • Verschil € 0

Exploitatie

bedragen x €1.000

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Budgetoverheveling

Verschil na overheveling

Lasten

18.790

20.811

20.218

-593

870

277

Baten

9.081

5.581

3.376

-2.205

2.267

62

Saldo

-9.709

-15.230

-16.842

-1.612

1.397

-215

Lasten

Monumentenzorg (product 5) - Nadeel

Nadeel €137.000.Met name extra inzet van het ambtelijk apparaat voor de waardekaarten (stedenbouw & landschap), het ‘boek van het stadshuiskwartier‘ en archeologie. (Zie ook baten).

Markten (product 27) - Nadeel

Nadeel €58.000.Betreft incidenteel nadelige exploitatielasten van de markten (elektra, toiletvoorzieningen en overige voorzieningen).

Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) (product 231) - Nadeel

Nadeel €100.000.Incidentele kosten voor de Wetenschappelijke Steun Functie waar ook baten van de provincie tegenover staan en incidentele automatiseringskosten.

Baten

Sociaal economisch beleid (product 10) - Voordeel

Voordeel €47.000.Voordelen uit inkomsten reclame in vitrines & abri’s en toeristenbelasting (€28.000).

Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) (product 231) - Voordeel

Voordeel €51.000Een hogere bijdrage van de provincie voor de Wetenschappelijke Steun Functie en een eenmalige projectbijdrage van de Koninklijke Bibliotheek voor het project DIA.

Monumentenzorg (product 5) - Nadeel

Nadeel €30.000.Het saldo van diverse kleinere voordelen (€48.000) voor de inzet van het appraat en een nadeel van € 78.000 vanwege het niet uitkeren Dividend van de NV Bergkwartier.

Overig - Nadeel

Nadeel €15.000.

Budgetoverhevelingen

bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Beleefbaar maken landweer

17

6

Restauratie bergkerk

0

827

Leegstand kantoren

12

12

Ondernemershuis

12

0

Startershuis

86

0

Viking - parkeren

40

0

St. doen - Schouwburg

100

0

Schoon Schip

78

0

Verbinding archiefketen

100

0

Restauratie 3 Haringen

132

94

Ontwikkelbudget speelgoedmuseum

30

0

Inrichting bibliotheek Bathmen

225

0

Nieuwbouw Bibliotheek

38

1328

Saldo

870

2.267

Investeringen

bedragen x € 1.000

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

1.315

4.000

445

-3.556

Baten

40

40

0

-40

Saldo

-1.275

-3.960

-445

3.516

Voorzieningen

bedragen x € 1.000

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven

51

51

51

0

Inkomsten

142

142

142

0

Saldo

91

91

91

0

Verbonden Partijen

GR Recreatiegemeenschap Salland
NV Luchthaven Teuge
NV Bergkwartier
NV Deventer Schouwburg
NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer