Ruimte om te leven

Ambitie

Deventer is een toekomstbestendige gemeente waar de inwoners van de stadswijken en de dorpen voldoende ruimte hebben om te wonen, te werken en te leven. Daarbij neemt de samenleving initiatief en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving en ruimtelijke ontwikkelingen. Deventer ontwikkelt zich evenwichtig.

Effecten

  • Particulieren en organisaties nemen meer initiatief en verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de vraag naar ruimte, het benutten van kansen voor vitaliseren van wijken en dorpen en het beheren van de gebouwde en ongebouwde omgeving
  • Deventer heeft een passend woningbestand voor huidige en toekomstige bewoners (woonvraag) met een voor de gemeente houdbare financiële inzet
  • Deventer koestert haar ruimtelijke kwaliteit en benut deze bij (ruimtelijke) ontwikkelingen
  • Deventer wordt aantrekkelijker voor vestiging van mensen, bedrijven en sociale-, culturele en economische activiteiten.

Gerealiseerd in 2015

Bereikbaarheid

In 2015 is dagelijks gewerkt aan de bereikbaarheid van Deventer. Het informeren, coördineren van werkzaamheden en handelen bij incidenten vergt continu aandacht.

Daarnaast is gewerkt aan enkele grotere opgaven. Zo heeft de gemeente voor de verbreding van de A1 de klantwensen geïnventariseerd en afgestemd met andere partners. Ook werd een bijdrage geleverd aan het wegontwerp en aan bereikbaarheid tijdens de aanleg.

Er is gewerkt aan het gefaseerd verbeteren van de bereikbaarheid van Deventer (Hanzetracé). In 2015 is de reconstructie van de mr. H.F. de Boerlaan gerealiseerd. Met de gekozen inpassing is een aantrekkelijke omgeving ontstaan. De verbetering van het Hanzetracé is voorbereid voor het deel Hanzeweg.

Ook is gewerkt aan de infrastructuur aan het Pothoofd. In 2015 is de fietsenstalling bij het station geopend en is verder gewerkt aan de stationsomgeving (Groene Wal). Het parkeren in Deventer vergt ook de nodige aandacht.

Naast het verbeteren van de infrastructuur werkte Deventer ook aan slimme mobiliteit via data en informatiediensten. Ook dit verbetert de bereikbaarheid. Veranderingen in het openbaar vervoer (met name bus), hangen ook samen met andere vervoerwijzen. Deventer neemt hiervoor deel in een regionale vervoerscentrale.

Wonen

In 2015 zijn 212 woningen opgeleverd en zijn er 63 woningen gesloopt. Dat brengt het netto aantal toegevoegde woningen op ongeveer 150. Dit is laag in vergelijking met de prognose uit 2014 (minimaal 200 en maximaal 335 netto toevoeging). We merken hierbij op dat in de cijfers over over 2015 ongeveer 100 nieuwe woningen in het goedkopere segment niet zijn meegeteld. Deze woningen - in IJsselstreek, Rivierenwijk en Douweler Leide - zijn namelijk formeel nog niet gereed gemeld.

In het duurdere segment zijn kavels verkocht in Spijkvoorderhout en Eikendal (plandeel Zuid).

De projecten Keizerslanden en Voorstad-Oost naderen hun afronding. De uitvoeringsperiode van het project Rivierenwijk loopt nog enige jaren. Met de ingrepen is de aantrekkelijkheid van de wijken verbeterd.

Overig

In de zomer is het project Ruimte voor de rivier feestelijk afgerond. De wateropgave is hierbij gecombineerd met de mogelijkheden voor recreatie, landschap en natuur.

In 2015 is de werkwijze Ruimtelijke Initiatieven ingevoerd. Het gaat hierbij om het stroomlijnen van de werkwijze en het snel bepalen van een standpunt. Ook bestaat een Carrousel+ voor de meer complexe initiatieven.