Herstructurering en vastgoed

Begroot
€ 35.071
Rekening
€ 39.869
Verschil
€ 4.798
Begroot
€ 33.258
Rekening
€ 35.075
Verschil
€ 1.817

Omschrijving

Het programma richt zich op het uitvoeren van projecten die het woon- en leefklimaat in wijken met een achterstandssituatie verbeteren en op het ontwerpen en realiseren van gebiedsontwikkelingen.
Door gronden aan te kopen, te ontwikkelen en te verkopen dragen we bij aan de totale gemeentelijke (bouw)opgave voor wonen, werken en leven. We verwerven en beheren gronden zowel binnen als buiten de bebouwde kommen. Mogelijk kunnen we ze in de nabije toekomst benutten, bijvoorbeeld ten behoeve van de ruimtelijke en sociaaleconomische potenties van de gemeente.
De gemeentelijke rol bij de verschillende prestaties in het programma loopt uiteen van acteren (actieve grondontwikkeling), regisseren in netwerkverbanden, stimuleren/faciliteren (begeleiding marktpartijen) tot loslaten (na verkoop) als particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben.

Toon prestaties bij doelstellingen

Doelstellingen

 • Het samengestelde kengetal perceptie fysieksociale kwaliteit (verloedering, sociale cohesie, evaluatie buurt) kent in 2014 in de herstructureringsgebieden een sterkere stijging dan gemiddeld in Deventer.
 • Omgevingsmanagement:
  Toelichting

  Minder kosten gemaakt in de Rivierenwijk en Keizerslanden. In Voorstad-oost zijn nog een aantal uit te voeren activiteiten verschoven naar de komende jaren. Samen -€128.000.

  • Begroot € 2.606.000
  • Rekening € 2.478.000
  • Verschil € -128.000
 • Het samengestelde kengetal perceptie fysieksociale kwaliteit (verloedering, sociale cohesie, evaluatie buurt) kent in 2014 in de herstructureringsgebieden een sterkere stijging dan gemiddeld in Deventer.
 • - Regie over het programma van Voorstad Oost.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • - Met Rentree gedeelde regie over het programma van de Rivierenwijk.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • - Het faciliteren en stimuleren van de regierol van Woonbedrijf Ieder1 in Keizerslanden.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • - Het reguleren van de herinrichting van de openbare ruimte, de infrastructuur en de voorzieningen in de drie wijken.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • - Het faciliteren en stimuleren van de corporaties in de uitvoering van het sociale programma en de invulling van de woonvlekken in Rivierenwijk.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Het ontwikkelen, in voorraad hebben en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor:
 • In voorraad uitgeefbare grond, totaal:
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • De verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van 250 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2015 en verder.
 • 580.000 m² ten behoeve van de bouw van 2.021 woningen385.000 m² ten behoeve van de bouw van bedrijven.68.000 m² ten behoeve van de bouw van diverse voorzieningen27.000 m2 ten behoeve van herontwikkeling van vastgoed
  Toelichting

  We hebben meer woningbouwgrond verkocht dan begroot.

  • Begroot € 11.745.000
  • Rekening € 12.227.000
  • Verschil € 482.000
 • De uitgifte van 6 ha bedrijventerreinen per jaar
 • Toelichting

  We hebben minder grond bedrijventerrein uitgegeven dan begroot.

  • Begroot € 13.923.000
  • Rekening € 8.560.000
  • Verschil € -5.363.000
 • de uitgifte van in totaal 6.8 ha terreinen voor overige voorzieningen.
 • Investering in bouw- en woonrijp maken.
  Toelichting

  Uiteindelijk is minder dan begroot uitgegeven aan bouw- en woonrijpmaken. Grootste post hierin betreft Bedrijvenpark A1 (doorschuiven werkzaamheden voor deelgebied “West” en meevallende afrekening van Prorail o.a.), maar ook in bijvoorbeeld Wijtenhorst en Sluiskwartier vinden afrekeningen plaats in 2016 i.p.v. 2015.

  • Begroot € 6.149.000
  • Rekening € 2.874.000
  • Verschil € -3.275.000
 • Sluiten van contracten in 2015 voor de planontwikkeling, planrealisatie en verkoop van gronden voor:De verkoop van 25.000 m2 uitgeefbare grond voor bedrijvenDe verkoop van 0 m2 uitgeefbare grond voor diverse voorzieningen
  Toelichting

  25.000 m2 uitgegeven in Bedrijvenpark A1. Verder geen uitgifte.

  • Begroot € 3.940.000
  • Rekening € 3.865.000
  • Verschil € -75.000
 • Doorwerking herprogrammering woningbouw
 • De coördinatie van de bouwtafels
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • Het beheren en exploiteren van gemeentelijke panden en gronden.
 • De verkoop van 3 panden en 60 ha gronden waarvan gemeentelijk bezit niet langer noodzakelijk is.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • De exploitatie van gemeentelijke panden en percelen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • De coördinatie van pauzelandschappen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0

Doelstellingen

 • Het samengestelde kengetal perceptie fysieksociale kwaliteit (verloedering, sociale cohesie, evaluatie buurt) kent in 2014 in de herstructureringsgebieden een sterkere stijging dan gemiddeld in Deventer.
 • Het samengestelde kengetal perceptie fysieksociale kwaliteit (verloedering, sociale cohesie, evaluatie buurt) kent in 2014 in de herstructureringsgebieden een sterkere stijging dan gemiddeld in Deventer.
 • Het ontwikkelen, in voorraad hebben en vermarkten van voldoende bouwrijpe grond in een kwalitatief goede openbare ruimte voor:
 • De verkoop van gronden ten behoeve van het bouwen van 250 woningen per jaar als onderdeel van de gehele woningbouwproductie in de gemeente Deventer in 2015 en verder.
 • De uitgifte van 6 ha bedrijventerreinen per jaar
 • de uitgifte van in totaal 6.8 ha terreinen voor overige voorzieningen.
 • Doorwerking herprogrammering woningbouw
 • Het beheren en exploiteren van gemeentelijke panden en gronden.

Prestaties

 • Omgevingsmanagement:
  Toelichting

  Minder kosten gemaakt in de Rivierenwijk en Keizerslanden. In Voorstad-oost zijn nog een aantal uit te voeren activiteiten verschoven naar de komende jaren. Samen -€128.000.

  • Begroot € 2.606.000
  • Rekening € 2.478.000
  • Verschil € -128.000
 • - Regie over het programma van Voorstad Oost.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • - Met Rentree gedeelde regie over het programma van de Rivierenwijk.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • - Het faciliteren en stimuleren van de regierol van Woonbedrijf Ieder1 in Keizerslanden.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • - Het reguleren van de herinrichting van de openbare ruimte, de infrastructuur en de voorzieningen in de drie wijken.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • - Het faciliteren en stimuleren van de corporaties in de uitvoering van het sociale programma en de invulling van de woonvlekken in Rivierenwijk.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • In voorraad uitgeefbare grond, totaal:
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • 580.000 m² ten behoeve van de bouw van 2.021 woningen385.000 m² ten behoeve van de bouw van bedrijven.68.000 m² ten behoeve van de bouw van diverse voorzieningen27.000 m2 ten behoeve van herontwikkeling van vastgoed
  Toelichting

  We hebben meer woningbouwgrond verkocht dan begroot.

  • Begroot € 11.745.000
  • Rekening € 12.227.000
  • Verschil € 482.000
 • Toelichting

  We hebben minder grond bedrijventerrein uitgegeven dan begroot.

  • Begroot € 13.923.000
  • Rekening € 8.560.000
  • Verschil € -5.363.000
 • Investering in bouw- en woonrijp maken.
  Toelichting

  Uiteindelijk is minder dan begroot uitgegeven aan bouw- en woonrijpmaken. Grootste post hierin betreft Bedrijvenpark A1 (doorschuiven werkzaamheden voor deelgebied “West” en meevallende afrekening van Prorail o.a.), maar ook in bijvoorbeeld Wijtenhorst en Sluiskwartier vinden afrekeningen plaats in 2016 i.p.v. 2015.

  • Begroot € 6.149.000
  • Rekening € 2.874.000
  • Verschil € -3.275.000
 • Sluiten van contracten in 2015 voor de planontwikkeling, planrealisatie en verkoop van gronden voor:De verkoop van 25.000 m2 uitgeefbare grond voor bedrijvenDe verkoop van 0 m2 uitgeefbare grond voor diverse voorzieningen
  Toelichting

  25.000 m2 uitgegeven in Bedrijvenpark A1. Verder geen uitgifte.

  • Begroot € 3.940.000
  • Rekening € 3.865.000
  • Verschil € -75.000
 • De coördinatie van de bouwtafels
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • De verkoop van 3 panden en 60 ha gronden waarvan gemeentelijk bezit niet langer noodzakelijk is.
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • De exploitatie van gemeentelijke panden en percelen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0
 • De coördinatie van pauzelandschappen
  • Begroot € 0
  • Rekening € 0
  • Verschil € 0

Exploitatie

bedragen x €1.000

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Budgetoverheveling

Verschil na overheveling

Lasten

20.278

35.071

39.869

4.798

0

4.798

Baten

19.136

33.258

35.075

1.817

0

1817

Saldo

-1.142

-1.813

-4.794

2981

0

-2981

Lasten

Herstructurering (product 4) - Nadeel

De lasten zijn per saldo €4.900.000 hoger dan begroot vanwege een grondruiling met de woningbouwcorporatie in Keizerslanden.

Grondexploitaties (product 11) - Nadeel

Over de getroffen verliesvoorziening grondexploitaties per 1-1-2015 is rente toegevoegd (€2.190.000) en is er voor (€1.285.000) aan aanvullende verliesvoorziening getroffen over 2015. Door vertraging in de gronduitgifte van bedrijventerreinen vielen de kosten voor bouwrijp maken lager uit dan begroot (€3.800.000). Op gemeentelijke panden en gronden is extra afgeschreven (€103.000) als gevolg van opschoning van onze balanspositie.

Baten

Herstructurering (product 4) - Voordeel

De grondruiling Keizerslanden vond plaats met gesloten beurzen en is dus ook in hogere baten (€4.900.000) zichtbaar.

Grondexploitaties (product 11) - Nadeel

Het niet in exploitatie genomen gebied Park Zandweerd is afgewaardeerd met (€2.122.000). De uitgifte van bedrijventerrein is achtergebleven bij de verwachting, maar er is meer grond voor woningbouw verkocht (€4.200.000).Verrekening met de balans (voorraad grond) (€931.000).

Investeringen

bedragen x € 1.000

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

-18.020

5.126

2.778

-2.348

Baten

0

10.156

10.113

-43

Saldo

18.020

5.030

7.335

2.305

In de grondexploitaties zijn meer kosten gemaakt dan er aan opbrengsten zijn binnen gekomen, waardoor de balanspost onderhanden werk (voorraad gronden) is toegenomen met €1,825 miljoen. Daarnaast zijn de lasten lager dan begroot, doordat in Bergweide 3 geen gronden zijn verkocht (€195.000), overige nog te verkopen gronden zijn afgewaardeerd (€103.000) en verkoopopbrengst Knoopkegel (€35.000) lager is uitgevallen.

Voorzieningen

bedragen x € 1.000

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

Uitgaven

0

238

233

-5

Inkomsten

0

197

3.724

3.527

Saldo

0

-41

3.491

3.532

Inkomsten

Over de getroffen verliesvoorziening grondexploitaties per 1-1-2015 is rente toegevoegd (€2.190.000) en is er voor een bedrag van €1.285.000 aan aanvullende verliesvoorzieningen getroffen over 2015.